achtergrondbeeld link naar homepage

Contactgegevens:


Maria Austriastraat 724
1087 KH Amsterdam
06 - 53 849 624
info@bodyaspects.nl

Beroepsgegevens:


BATC beroepsregistratienr.: 02095
Klacht- en tuchtrecht reg. nr.: 1402.1687
KvK dossier: 56666225
facebook link
sfeerbeeld therapie homepage
koptekst massage
Welkom op de website van Hugo Bausch, Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut te Amsterdam-IJburg. Hugo Bausch houdt praktijk aan huis, en biedt onder de naam Body Aspects lichaamsgerichte therapie aan ter behandeling of verlichting van een aantal veel voorkomende klachten en aandoeningen (kijk onder Therapie voor meer info):

witjewitjewitjewitjewitjewitjewitjewitjewitjewitjewitjewitjewitjewitjewitjespatiespatiespatiespatiespatiespatiespatiespatiespatiespatieA. Problemen met bewegen
witjewitjewitjewitjewitjewitjewitjewitjewitjewitjewitjewitjewitjewitjewitjespatiespatiespatiespatiespatiespatiespatiespatiespatiespatieB. Problemen met vocht

Een therapeutisch traject start met een uitgebreide intake (= vraaggesprek + lichamelijk onderzoek) van ongeveer 30 min. De gegevens uit deze anamnese worden vastgelegd in een dossier, waarna een behandelovereenkomst start. Lees hier hoe Body Aspects met je persoonlijke gegevens omgaat.

Op de service-pagina's staan achtergronden, adviezen en oefeningen, waarnaar ik je mogelijk doorverwijs. Voor zorgprofessional staat er relevante info zoals literatuuronder-zoek. Onder voorwaarden kunnen oefeningen en artwork (instructieve tekeningen + video's) gedownload worden voor gebruik op de eigen professionele website.

Volg Body Aspects op Facebook en Twitter: nieuwe service-inhoud meld ik hier.
twitter link
logo batc
Ga voor ontspanningsmassages naar:
Een dossier bevat alle gegevens uit de anamnese (het intakegesprek) en het fysieke onderzoek dat daarop volgt, en de behandelovereenkomst. Daarnaast wordt het dossier aangevuld met gegevens, die voor jouw klacht relevant zijn, en die tijdens de behandeling naar voren komen. Vervolgens staan er alle therapeutische handelingen in die ik per behandeling verricht m.b.t. de klacht. Het dossier wordt electronisch opgeslagen (ingescand of verwerkt) en valt onder het beroeps-geheim van Body Aspects. Het wordt nooit openbaar gemaakt, behoudens medische of juridische nood-zaak. Dossiervorming is een vereiste vanuit de zorg-verzekeraars en de beroepsvereniging.

Sluit paneel
Een therapeutisch traject start met een behandelovereenkomst. Naar aanleiding van de uitkomst van anamnese (het intakegesprek) en het fysieke onderzoek stel ik een behandeltraject voor: wat ga ik doen om je klacht te verminderen of te verhelpen, en hoeveel behandelingen denk ik daarvoor nodig te hebben. Als je accoord gaat met dit voorstel, leggen we dit vast middels een behandelovereenkomst, die je vervolgens ondertekent. Ik scan deze overeenkomst in, en voeg hem bij je dossier.

Sluit paneel
Body Aspects is aangesloten bij de Beroepenassociatie Therapeut en Consument BATC.
Mijn behandelingen worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars, maar zij hanteren alle hun eigen criteria. Wilt u weten of mijn behandelingen ook door uw zorgverzekeraar worden vergoed, kijk dan hier.